“Ուսմունք” Դպրոցի Հատուկ Դասարաններ՝ Ֆիզիկատեխնիկական և Քիմիակենսաբանական Ուղղություններով
“Ուսմունք” Դպրոցի Հատուկ Դասարաններ՝ Ֆիզիկատեխնիկական և Քիմիակենսաբանական Ուղղություններով

Ուսուցումն անվճար է: Տեղերի քանակը` 15-ական նշված ուղղություններով:

Նորություններ