research
 • 17 Июл
 • 2021

Бесплатное обучение на базе школы "Усмунк" РАУ в физико-технических и химико-биологических спецклассах

  Заявления принимаются до 15 июля.

  “Ուսմունք” Դպրոցի Հատուկ Դասարաններ՝ Ֆիզիկատեխնիկական և Քիմիակենսաբանական Ուղղություններով

  Ուսուցումն անվճար է: Տեղերի քանակը` 15-ական նշված ուղղություններով:

  2021-2022 ուսւոմնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը “Ուսմունք” դպրոցի հենքի վրա կազմակերպում է ընդունելություն ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտների համար: Ընդունելությամբ ձևավորվելու են հատուկ դասարաններ՝ ֆիզիկատեխնիկական և քիմիակենսաբանական ուղղություններով: Հատուկ դասարաններում դասավանդելու են Հայ-Ռուսական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ և հմուտ ուսուցիչներ: Ուսուցումն անվճար է: Տեղերի քանակը` 15-ական նշված ուղղություններով:

  Հատուկ դասարաններ ընդունվելու համար հավակնորդները պետք է մասնակցեն հարցազրույցի՝
  •    Ֆիզիկատեխնիկական դասարան ընդունվելու համար հարցազրույցը լինելու է ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաներից՝ համապատասխան դպրոցական ծրագրերի շրջանակներում,
  •    Քիմիակենսաբանական դասարան ընդունվելու համար հարցազրույցը լինելու է քիմիա և կենսաբանություն առարկաներից՝ համապատասխան դպրոցական ծրագրերի շրջանակներում:

  Մրցույթում առավել միավորներ հավաքած դիմորդները կընդգրկվեն ֆիզիկատեխնիկական և քիմիակենսաբանական դասարաններում, ըստ հատկացված տեղերի: Հավասար միավորների դեպքում առաջնությունը կտրվի 9-րդ դասարանի վկայականում մասնագիտական առարկաներից (ֆիզիկա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, ինֆորմատիկա) առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին:

  Դպրոցի շրջանավարտները կստանան արտոնություններ Հայ-Ռուսական համալսարանի Ինժեներաֆիզիկական և Կենսաբժշկության և դեղագիտության ինստիտուտներ ընդունվելիս:

  Դիմելու ժամկետներն են՝ 2021 թ. հունիսի 28-ից հուլիսի 15-ը: Հարցազրույցները տեղի կունենան հուլիսի 12-ից մինչև հուլիսի 17-ը: Լրացված դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին:  Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
  •    9-րդ դասարանի ավարտական վկայականի պատճեն
  •    Ծննդյան վկայականի պատճեն
  •    Ծնողների անձնագրերի պատճենները
  •    Գունավոր լուսանկար 3X4 
  •    Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի պատճեն
  •    Բժշկական տեղեկանքի պատճեն (Ձև 26) 
  •    Դիմում Հայ-Ռուսական համալսարանի ռեկտորի անունով
   

  Հարցատոմսի նմուշ / ֆիզիկա, մաթեմատիկա
  Հարցատոմսի նմուշ / Կենսաբանություն, քիմիա

  Категории