Նորություններ

research
  • 17 Հու
  • 2021

“Ուսմունք” Դպրոցի Հատուկ Դասարաններ՝ Ֆիզիկատեխնիկական և Քիմիակենսաբանական Ուղղություններով

Ուսուցումն անվճար է: Տեղերի քանակը` 15-ական նշված ուղղություններով: