ընդունելություն

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի «Ուսմունք» դպրոցը հայտարարում է 2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին դասարանի աշակերտների ընդունելություն:


Փաստաթղթերն ընդունվում են 2023 թվականի փետրվարի 15-ից:


 

Անհրաժեշտ է.

 1. դպրոցի [email protected] էլեկտրոնային փոստին ուղարկել նամակ՝ կցելով.
 2. 1․ երեխայի ծննդյան վկայականի էլեկտրոնային պատճենը (scan),
  1․ 2. ծնողներից մեկի անձնագրի էլեկտրոնային պատճենը (scan),
  2. էլեկտրոնային նամակի թեմա տողում գրել աշակերտի անուն, ազգանունը:

Հարցազրույցն 1-ին դասարանի աշակերտների հետ տեղի է ունենալու 2023թ. հունիսի 15-30: Հարցազրույցին անհրաժեշտ է ներկայանալ հետևյալ փաստաթղթերով.

 1. բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք կամ սոցիալական քարտի պատճենը,
  2. 2 լուսանկար՝ 3x4 չափի,
  3. աշակերտի ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը,
  4. ծնողի անձնագրի պատճենը,
  5. բժշկական տեղեկանք /ձև 26/:

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 4-րդ նրբ.

Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

 

2-9-րդ և 11-12-րդ դասարանների աշակերտների համար ընդունելությունը և տեղափոխումն այլ դպրոցներից

կիրականացվի 2023 թվականի հունիսի 20-ից:

 

 

Հայ-Ռուսական համալսարանի «Ուսմունք» դպրոցը  հայտարարում է  2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 10-12-րդ դասարաններում:

 

Ավագ դպրոցի ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ հոսքերով.

 1. ֆիզիկամաթեմատիկական,
 2. կենսաբանաքիմիական,
 3. սոցիալ-տնտեսագիտական,
 4. հումանիտար:

 

«Ուսմունք» դպրոցի շրջանավարտները Հայ-Ռուսական համալսարան (ՀՌՀ) կարող են ընդունվել հատուկ իրենց համար կազմակերպվող ընդունելության քննությունների արդյունքներով, անվճար համակարգ` ըստ ներքին մրցույթի: Այն անցկացվում է «Ուսմունք» դպրոցի շրջանավարտների միջև ՀՌՀ կողմից նախապես նրանց տրամադրված անվճար տեղերի չափաքանակին համապատասխան: Մյուսները դրական գնահատականներով կարող են ընդունվել վճարովի համակարգ:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 15-ից:

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 4-րդ նրբ.

Հեռ.  (+374 91) 20-90-41