research
  • 19 Окт
  • 2023

ՀՌՀ-ի <<Ուսմունք>>դպրոցի, 2- րդ դասարանի աշակերտները այցելեցին Մատենադարան

    2- րդ դասարանի աշակերտները այցելեցին Մատենադարան և մասնակցեցին <<Տառերի աշխարհում>> ինտերակտիվ կրթական ծրագրին ։Թեմատիկ շրջայց կատարեցին Մատենադարանում,իսկ գործնական հատվածում` մասնագետի օգնությամբ, սովորեցին գրել զարդագիր <<Ա>> տառը։

    Категории