Array loaded_content:Array
(
  [cat_id] => 5
  [cat_parent_id] => 0
  [cat_page_type] => blocks
  [cat_secure] => n
  [cat_code] => 
  [cat_ppb] => 0
  [cat_lang] => rus
  [cat_title] => Новости
  [cat_title_view] => y
  [cat_text] => 
  [cat_order] => 0
  [cat_alow] => y
  [cat_show_blocks] => n
  [block_field] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
      [2] => 0
      [3] => 1
      [4] => 1
      [5] => 1
    )

  [cat_left_side] => 0
  [cat_right_side] => 0
  [right_cats] => 
  [left_cats] => 
  [block_id] => 84
  [page_as_menu] => 
  [old_id] => 0
  [block_lang] => rus
  [block_alow] => y
  [block_title] => Տղաների տոն
  [block_title_view] => y
  [block_url] => /rus/5/84
  [block_target] => n
  [block_short] => 
  [block_text] => <div><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Տեխնոլոգիայի ժամին մեր ձեռքերով պատրաստած քաղցրավենիքով և նվերներով շնորհավորեցինք դասարանի տղաների տոնը(5-րդ դասարան):</span></div>

  [block_video] => 
  [block_pics] => 
  [block_rss] => n
  [anons_home_slider] => n
  [anons_home_alow] => n
  [block_slsh] => n
  [to_rau] => n
  [block_com_alow] => n
  [block_com_show] => n
  [block_date] => 1456249681
  [block_datetime] => 2016-02-23 21:48:00
  [block_update] => 1458150611
  [block_order] => 0
  [block_left_side] => n
  [block_right_side] => n
  [block_right_cats] => 
  [block_symlink] => 
  [cat_symlink] => 
  [cats_parents] => Array
    (
      [0] => 0
      [1] => 5
    )

  [cat_level] => 1
  [spec_cod] => 
  [cat_url] => /rus/5/0
)
НовостиՏղաների տոն
23.02.2016
Տեխնոլոգիայի ժամին մեր ձեռքերով պատրաստած քաղցրավենիքով և նվերներով շնորհավորեցինք դասարանի տղաների տոնը(5-րդ դասարան):
Фотолента
Տղաների տոն
Տղաների տոն
Տղաների տոն
Տղաների տոն
Տղաների տոն
Опрос
1. Правда ли, что Австралия – это самый большой материк?
Отправить