Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rau/public_html/usmunk/inc/func.php on line 1108 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rau/public_html/usmunk/inc/func.php on line 1108 ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ - Новости - Школа "Усмунк". Российско-Армянского университета
Array loaded_content:Array
(
  [cat_id] => 5
  [cat_parent_id] => 0
  [cat_page_type] => blocks
  [cat_secure] => n
  [cat_code] => 
  [cat_ppb] => 0
  [cat_lang] => rus
  [cat_title] => Новости
  [cat_title_view] => y
  [cat_text] => 
  [cat_order] => 0
  [cat_alow] => y
  [cat_show_blocks] => n
  [block_field] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
      [2] => 0
      [3] => 1
      [4] => 1
      [5] => 1
    )

  [cat_left_side] => 0
  [cat_right_side] => 0
  [right_cats] => 
  [left_cats] => 
  [block_id] => 259
  [page_as_menu] => 
  [old_id] => 0
  [block_lang] => rus
  [block_alow] => y
  [block_title] => ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
  [block_title_view] => y
  [block_url] => /rus/5/259
  [block_target] => n
  [block_short] => 
  [block_text] => <div><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիների բազմաթիվ զարմանահրաշ ունակություններին, նրանց կենցաղին ու տեսակներին:</span></div>

  [block_video] => 
  [block_pics] => 
  [block_rss] => n
  [anons_home_slider] => n
  [anons_home_alow] => y
  [block_slsh] => n
  [to_rau] => n
  [block_com_alow] => n
  [block_com_show] => n
  [block_date] => 1520150101
  [block_datetime] => 2018-03-04 11:55:00
  [block_update] => 1553255262
  [block_order] => 5003
  [block_left_side] => n
  [block_right_side] => n
  [block_right_cats] => 
  [block_symlink] => 
  [cat_symlink] => 
  [cats_parents] => Array
    (
      [0] => 0
      [1] => 5
    )

  [cat_level] => 1
  [spec_cod] => 
  [cat_url] => /rus/5/0
)
НовостиՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
04.03.2018
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիների բազմաթիվ զարմանահրաշ ունակություններին, նրանց կենցաղին ու տեսակներին:
Фотолента
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
ՀՌՀ-ի Ուսմունք դպրոցի 2ա դասարանի աշակերտները այցելեցին Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որտեղ ձեռք բերեցին ոչ միայն բազմաթիվ ճանաչողական գիտելիքներ, այլև մասնակցեցին փղերի մասին կրթական ծրագրին, որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան այս կենդանիներ
Опрос
1. Правда ли, что Австралия – это самый большой материк?
Отправить
Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_cnps5i2o3l982ut7t88qs4ibc7, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0