Array loaded_content:Array
(
  [cat_id] => 553
  [cat_parent_id] => 0
  [cat_page_type] => blocks
  [cat_secure] => n
  [cat_code] => 
  [cat_ppb] => 0
  [cat_lang] => arm
  [cat_title] => Ուսմունք
  [cat_title_view] => y
  [cat_text] => 
  [cat_order] => 0
  [cat_alow] => y
  [cat_show_blocks] => n
  [block_field] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 0
      [2] => 0
      [3] => 0
      [4] => 1
      [5] => 0
    )

  [cat_left_side] => 0
  [cat_right_side] => 0
  [right_cats] => 
  [left_cats] => 
  [block_id] => 57
  [page_as_menu] => 
  [old_id] => 0
  [block_lang] => arm
  [block_alow] => y
  [block_title] => Կապ
  [block_title_view] => y
  [block_url] => /arm/553/57
  [block_target] => n
  [block_short] => 
  [block_text] => <div align="center"><strong>&lt;&lt;Ուսմունք&gt;&gt; դպրոցի հասցեն`</strong></div>

<div align="center"><em>ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 4-րդ նրբ., ՀՌՀ-ի հակառակ կողմում</em></div>

<div align="center"><strong><em>Հեռ.&nbsp;<u>(+374 10) 20-16-11</u></em></strong></div>

<div align="center"><em><u>Էլ. փոստ՝ usmunk@rau.am</u></em></div>

<div align="center">&nbsp;</div>

<div align="center"><strong>Ռուս</strong><strong>-</strong><strong>Հայկական</strong><strong> (</strong><strong>Սլավոնական</strong><strong>) </strong><strong>համալսարան</strong></div>

<div align="center"><em>Հասցե՝</em> <em>Հովսեփ</em> <em>Էմինի</em><em> 123, 2-</em><em>րդ</em> <em>հարկ</em><em>, 235 </em><em>սենյակ</em></div>

<div align="center">&nbsp;</div>

  [block_video] => 
  [block_pics] => 
  [block_rss] => n
  [anons_home_slider] => n
  [anons_home_alow] => n
  [block_slsh] => n
  [to_rau] => n
  [block_com_alow] => n
  [block_com_show] => n
  [block_date] => 1456835221
  [block_datetime] => 2016-03-01 16:27:00
  [block_update] => 1590783714
  [block_order] => 0
  [block_left_side] => n
  [block_right_side] => n
  [block_right_cats] => 
  [block_symlink] => 
  [cat_symlink] => 
  [cats_parents] => Array
    (
      [0] => 0
      [1] => 553
    )

  [cat_level] => 1
  [spec_cod] => 
  [cat_url] => /arm/553/0
)
<<Ուսմունք>> դպրոցի հասցեն`
ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 4-րդ նրբ., ՀՌՀ-ի հակառակ կողմում
Հեռ. (+374 10) 20-16-11
Էլ. փոստ՝ usmunk@rau.am
 
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան
Հասցե՝ Հովսեփ Էմինի 123, 2-րդ հարկ, 235 սենյակ
 
Notice: Undefined index: galleries in /home/rau/public_html/usmunk/inc/page_galleries.php on line 5